Administracion de fincas blog

Una forma distinta de administrar

NOU CONSELL MUNICIPAL OBERT I PARTICIPATIU PER A LA PROTECCIÓ DEL MEDI AMBIENT DE LA CIUTAT

on 24 julio, 2017

descarga

La regidora de Medi Ambient, Pilar Soriano, ha dit que vol «obrir a la participació d’associacions locals, organitzacions ecologistes, partits polítics o altres organismes públics la protecció i defensa del medi ambient», per això ha plantejat hui a la junta de govern local la creació del Consell de Medi Ambient de València, el reglament d’organització i funcionament del qual s’ha aprovat este matí a la junta.

Este òrgan, que tindrà un caràcter assessor i consultiu, s’encarregarà de realitzar informes i propostes relatives a iniciatives de l’Ajuntament de València el propòsit del qual siga tindre cura i millorar els recursos naturals de què disposa la ciutat i tindrà com a funció prioritària fomentar la participació directa de les associacions i entitats interessades en les polítiques municipals de medi ambient, establint a estr efecte els mecanismes d’informació i promoció necessaris.

En esta línia de protecció del medi ambient, el consell participatiu tindrà entre els seus objectius potenciar la coordinació entre les diferents associacions, institucions, entitats i iniciatives individuals que actuen en este àmbit a la ciutat, ja siguen públiques o privades entre elles i amb l’Ajuntament de València, assessorar i valorar els assumptes que presente l’Ajuntament i aquells que el Consell considere, així com aquells altres assumptes que puguen tindre una incidència directa en les polítiques municipals de protecció del medi ambient.

A més, este òrgan emetrà informes i formularà propostes i suggeriments al municipi, en els diferents programes i actuacions de les diferents àrees municipals, en matèria de sensibilització, promoció i protecció del medi ambient. També es coordinarà i col·laborarà amb altres Consells Municipals implicats en el medi ambient.

Quant a la seua composició, comptarà amb diversos vocals que representaran a cada un dels grups polítics municipals i de les associacions inscrites en el Registre Municipal i relacionades amb la conservació de la natura, la biodiversitat i protecció animal.

La creació del Consell de Medi Ambient respon al compromís de la regidora de Medi Ambient, Pilar Soriano, qui en el Ple del mes de gener va rebre el suport de tots els grups polítics en la seua proposta alternativa a una moció de Ciutadans per defensar la creació d’este nou òrgan consultiu que tindrà entre les seues funcions assessorar, informar, col·laborar i fomentar la participació en els temes relacionats amb el medi ambient.

Soriano ha destacat que «es fa realitat així una demanda de les associacions ambientalistes de València. Per al Govern de la Nau la defensa i la millora del medi ambient de la ciutat són objectius prioritaris que hui demostrem amb la posada en marxa d’este important òrgan municipal».

Font: Ajuntament Valencia


Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *


4 + = 12